РОЗДІЛЬНЯНСЬКА   РАЙОННА   ДЕРЖАВНА   АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІДДІЛ ОСВІТИ

НАКАЗ

“17” вересня  2015  р.                                  м. Роздільна                                            № 198

 

 

Про створення атестаційної комісії
відділу освіти Роздільнянської
райдержадміністрації у 2015/2016 н. р.


    Відповідно до Типового положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 06.10.2010р. N930 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту No 1473, від 20.12.2011, наказом Міністерства освіти і науки No1135 від 08.08.2013), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 N1255/18550, з метою підвищення ефективності управлінської діяльності керівників навчальних закладів, рівня їх професійної компетентності, організації та проведення атестації керівних та педагогічних працівників у 2015/2016 навчальному році


НАКАЗУЮ:

1.Затвердити склад атестаційної комісії відділу освіти райдержадміністрації з атестації керівних та педагогічних працівників у 2015/2016 навчальному році (додаток 1).

2.    Керівникам загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, завідуючим дошкільних навчальних закладів:

2.1 забезпечити атестацію педагогічних працівників відповідно до вимог Типового положення;

2.2 у термін до 10.10.2015 надати до відділу освіти райдержадміністрації (секретарю атестаційної комісії Тарнавській Н.І.) списки керівних та педагогічних працівників, які атестуються, в терміни, передбачені Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників у друкованому та електронному вигляді;

2.3 у термін до 30 вересня ознайомити педагогічний колектив з наказом про створення атестаційної комісії та графіком атестації педагогічних працівників у 2015-2016 навчальному році;

2.4 до 20 жовтня завершити організаційну роботу по створенню необхідних умов для атестації педагогічних працівників (затвердити списки педагогічних працівників, які атестуються);

2.5 узагальнити результати вивчення професійної діяльності, підвищення фахової компетентності та загальної культури педагогічних працівників, які атестуються. Забезпечити об´єктивність експертних оцінок, дотримання основних принципів атестації педагогічних працівників. Методичні розробки педагогів, які претендують на присвоєння педагогічного звання «учитель-методист», повинні пройти апробацію і бути схвалені ООІУВ до 01.03.2016.

2.6 у термін до 01 квітня 2016 року завершити роботу атестаційних комісій І рівня;

2.7 у термін до 25 квітня 2016 року подати аналітичний звіт до відділу освіти про хід та результати атестації педагогічних працівників у поточному навчальному році.

3. Секретарю атестаційної комісії відділу освіти райдержадміністрації Тарнавській Н.І.:

3.1 організувати вивчення педагогічної діяльності педагогічних працівників, які атестуються на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічних звань;

3.2 забезпечити участь членів атестаційної комісії ІІ рівня в роботі атестаційних комісій І рівня (вибірково);

3.3 забезпечити організаційні заходи щодо підготовки та проведення засідань атестаційної комісії відділу освіти РДА з атестації керівних та педагогічних працівників у 2015/2016 навчальному році.

3.2 підготувати для розгляду на засідання атестаційної комісії відділу освіти списки керівних та педагогічних працівників, які підлягають атестації у 2015/2016 навчальному році до 18.10.2015р.

3.3 у термін до 10 жовтня 2015 року надати списки педагогічних працівників, які атестуються до Департаменту освіти і науки облдержадміністрації

3.4 завершити роботу атестаційної комісії ІІ рівня до 10 квітня 2016 року;

3.5 узагальнити матеріали за підсумками атестації керівних та педагогічних працівників та подати на підпис голові атестаційної комісії відділу освіти райдержадміністрації.

3.6 після проведення атестації керівних та педагогічних працівників підготувати проекти наказів про відповідність, присвоєння кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних розрядів), педагогічних звань відповідно до вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

3.7 у термін до 15 травня 2016 року надіслати до Департаменту освіти і науки облдержадміністрації звіт (аналітичний та статистичний) про підсумки атестаційного періоду у 2015-2016 навчальному році.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою


Начальник відділу освіти                                    М.Д.Сухой

Тарнавська Наталія Іванівна, 3-15-07

Склад атестаційної комісії
відділу освіти райдержадміністрації з атестації керівних та педагогічних працівників у 2015/2016 році

Голова атестаційної комісії:
    Сухой Микола Дмитрович  - начальник відділу освіти;

Секретар атестаційної комісії:
    Тарнавська Наталія Іванівна - головний спеціаліст відділу освіти;

Члени атестаційної комісії:
    Красножон Наталія Володимирівна - в. о. завідуючої РМК;
    Ганзій Інна Володимирівна - методист з дошкільної освіти РМК;
    Хабарова Галина Василівна - методист РМК;
    Беспалов Сергій Іванович - методист РМК;
    Кунча Лариса Сергіївна - методист РМК;
    Замітайло Володимир Макарович - голова Роздільнянської районної організації профспілки працівників освіти і науки України
    Прищепа Віктор Іванович - директор ЗОШ І-ІІІ ст.№3 м.Роздільна, вчитель музики;
    Пашура Лариса Василівна директор Кучурганської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені П.М.Каплуна
    Букреєва Лідія Станіславівна - директор ЗОШ І-ІІІ ст. №2 м. Роздільна;
    Берш Алла Євгенівна — директор ЦТДУМ м. Роздільна;
    Гоцульська Світлана Дмитрівна — заступник директора з навчально- виховної роботи НВК “школа-гімназія” №1 м. Роздільна


Рахункова комісія:


Голова комісії:
        -  Ганзій Інна Володимирівна - методист РМК;


Члени рахункової комісії:

    Гоцульська Світлана Дмитрівна — заступник директора з навчально- виховної роботи НВК “школа-гімназія” №1 м. Роздільна
    Кунча Лариса Сергіївна - методист РМК;