РОЗДІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

НАКАЗ

 

19 ”серпня 2015 р                                             . м. Роздільна                                                                 № 175

 

 

Про проведення атестаційної експертизи

дошкільного навчального закладу “Сонечко”

с. Кам'янка, Роздільнянського району,

Одеської області

 

 

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 січня 2015 року за № 67, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 173/26618, на виконання наказу відділу освіти Роздільнянської РДА від 19 березня 2015р. № 79 “Про затвердження перспективного плану проведення державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів Роздільнянського району на 2015 - 2025 р.р., з метою визначення відповідності навчального закладу державним стандартам певного освітнього рівня, дотримання ним вимог цих державних стандартів та забезпечення надання якісної освіти та планового проведення державної атестації, керуючись ст.6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Провести атестаційну експертизу дошкільного навчального закладу “Сонечко” с. Кам'янка, Роздільнянського району, Одеської області.

З 26.10.2015 року по 13.11.2015 року

 

 1. Утворити для проведення атестаційної експертизи атестаційну комісію (далі - Комісія) (додаток 1).

 

3. Затвердити робочу програму проведення атестаційної експертизі (додаток 2 )

 

 1. Комісії:

 

  1. Здійснити атестаційну експертизу діяльності дошкільного навчального закладу «Сонечко» відповідно до затвердженої робочої програми

З 26.10.2015р. по 30.10. 2015р.

  1. Організувати протягом 10-ти робочих днів після закінчення роботи атестаційної комісії узагальнення матеріалів і складання висновку атестаційної експертизи навчального закладу

До 13.11.2015 р.

  1. Забезпечити подання керівникові навчального закладу аргументованого висновку щодо результатів атестаційної експертизи та вмотивовані конкретні рекомендації для навчального закладу щодо підвищення якості надання освітніх послуг населенню.

13.11.2015р.

 

 1. Виконуючій обов'язки завідуючої ДНЗ «Сонечко» с. Кам'янка Щур І.Г.:

 

  1. Довести робочу програму атестаційної експертизи до трудового колективу, батьківської громадськості навчального закладу.

До 26.10.2015 р.

5.2.Провести відкриту публічну презентацію діяльності дошкільного навчального закладу

До 26.10.2015 р.

 

 1. Методисту РМК відділу освіти Беспалову С.І. розмістити цей наказ на сайті відділу освіти Роздільнянської райдержадміністрації.

 

 1. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою

 

 

Начальник відділу освіти М.Д.Сухой

 

 

 

З наказом ознайомлені:

Тарнавська Н.І.

Ганзій І.В.

Долгієр Т.О.

Замітайло В.М.

 

З наказом ознайомлена:

Виконуюча обов'язки завідуючої

ДНЗ «Сонечко» с. Кам'янка Щур І.Г.:

 «______» ________________ 2015 р.

 Ганзій Інна Володимирівна

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до наказу відділу освіти

Роздільнянської районної

державної адміністрації

від 19 серпня 2015 року №175

Склад комісії

для проведення атестаційної експертизи

дошкільного навчального закладу “Сонечко”

с. Кам'янка, Роздільнянського району,

Одеської області

 

Голова атестаційної комісії

Сухой М.Д.

Начальник відділу освіти Роздільнянської районної державної адміністрації

Члени атестаційної комісії

Тарнавська Н.І.

Головний спеціаліст відділу освіти Роздільнянської районної державної адміністрації

 

Ганзій І.В.

Методист методичного кабінету відділу освіти Роздільнянської районної державної адміністрації

 

Долгієр Т.О.

Інженер з охорони праці відділу освіти Роздільнянської районної державної адміністрації

 

Замітайло В.М.

Голова Роздільнянської районної організації профспілки працівників освіти і науки України

 

 

 

 

 

Додаток 2

до наказу відділу освіти

Роздільнянської районної

державної адміністрації

від 19 серпня 2015 року №175

 

Робоча програма

проведення атестаційної експертизи

дошкільного навчального закладу “Сонечко”

с. Кам'янка, Роздільнянського району,

Одеської області

 № з/п

Напрями діяльності навчального закладу

Відповідальний

Дата

1

.Відповідність документації закладу вимогам законодавства

Тарнавська Н.І.

Ганзій І.В. .

26.10.2015

2

Дієвість внутрішнього моніторингу навчальних досягнень вихованців

Ганзій І.В.

27.10.2015

3

Організація роботи щодо професійного розвитку педагогічних працівників

Ганзій І.В.

27.10.2015

4

Наявність бібліотеки та використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі

Ганзій І.В.

27.10.2015

5

Загальний стан території, будівель та приміщень навчального закладу

Долгієр Т.О.

28.10.2015

6

Створення безпечних умов для учасників навчально-виховного процесу

Долгієр Т.О.

Замітайло В.М.

28.10.2015

7

Організація розвивального навчально-виховного середовища

Ганзій І.В.

28.11.2015

8

Організація харчування дітей

Ганзій І.В.

29.11.2015

9

9.1. Забезпечення якості управлінської діяльності (наявність (дієвість) внутрішнього контролю за організацією навчально-виховного процесу

9.2. Стан усунення порушень вимог законодавства і недоліків у роботі, виявлених під час попередніх заходів контролю.

9.3. Відкритість і публічність у діяльності навчального закладу

Сухой М.Д.

 

 

Ганзій І.В.

 

 

Ганзій І.В.

 

26.11.2015

 

 

30.11.2015

30.11.2015

10

Роль навчального закладу у житті територіальної громади та його суспільна оцінка батьківською громадськістю, громадськими об’єднаннями.

Ганзій І.В.

 

 

30.11.2015