РОЗДІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

 

НАКАЗ

 

      “21” вересня 2015 р.                                       м. Роздільна                                                 № 205

 

Про проведення атестаційної експертизи

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 м. Роздільна

Роздільнянського району Одеської області

 

 

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.01.2015 №67, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за №173/26618, на виконання наказу відділу освіти Роздільнянської райдержадміністрації від“19” березня 2015 року №79 “Про затвердження перспективного плану проведення державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів Роздільнянського району на 2015 - 2025 р.р., з метою визначення відповідності навчального закладу державним стандартам певного освітнього рівня, дотримання ним вимог цих державних стандартів та забезпечення надання якісної освіти та планового проведення державної атестації, керуючись ст.6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»

 

 

н а к а з у ю:

 

1. Провести атестаційну експертизу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 м. Роздільна Роздільнянського району Одеської області (далі ЗОШ І-ІІІ ст. №3 м. Роздільна)

 

З 18.11.2015 по 09.12.2015

 

2. Утворити для проведення атестаційної експертизи атестаційну комісію (далі - Комісія) (додаток 1).

 

3. Затвердити робочу програму проведення атестаційної експертизи (додаток 2).

 

4.Комісії :

4.1. Здійснити атестаційну експертизу діяльності ЗОШ І-ІІІ ст. №3 м. Роздільна відповідно до затвердженної програми.

 

З 18.11.2015 по 24.11 2015

 

4. 2. Організувати протягом 10-ти робочих днів після закінчення роботи атестаційної комісії узагальнення матеріалів і складання висновку атестаційної експертизи навчального закладу;

 

До 09.12.2015

4.3. Забезпечити подання керівникові навчального закладу аргументованого висновку щодо результатів атестаційної експертизи та вмотивовані конкретні рекомендації для навчального закладу щодо підвищення якості надання освітніх послуг населенню.

 

09.12.2015

5. Керівнику ЗОШ І-ІІІ ст. №3 м. Роздільна Прищепі В.І.:

 

5.1. Довести робочу програму атестаційної експертизи до трудового колективу, батьківської громадськості навчального закладу.

До 18.11.2015

 

5.2. Провести відкриту публічну презентацію діяльності навчального закладу.

18.11.2015

 

6. Методисту РМК відділу освіти Беспалову С.І. розмістити цей наказ на сайті відділу освіти.

 

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

Начальник відділу освіти                                                          М.Д.Сухой

 

 

 

З наказом ознайомлені:

 

Тарнавська Н.І                     . Красножон Н.В.

 

Долгієр Т.О.                           Харламова О.О.

 

Хабарова Г.В.                         Гончаренко А.С.

 

Беспалов С.І.                        Замітайло В.М.

 

Швідь Т.В                            . Бойченко Л.О.

 

Погорєлова Г.П.                     Фоменко І.О.

 

Кунча Л.С.

 

 

 

З наказом ознайомлений:

Директор ЗОШ І-ІІІ ст. №3 м. Роздільна В.І.Прищепа

 

«______» ________________ 2015 р.

 

 

 

Тарнавська Наталія Іванівна

Додаток 1

до наказу відділу освіти

Роздільнянської районної

державної адміністрації

від 21.09.2015 № 205

 

Склад комісії

для проведення атестаційної експертизи

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 м. Роздільна

Роздільнянського району Одеської області

 

Голова атестаційної комісії

Сухой М.Д.

Начальник відділу освіти Роздільнянської районної державної адміністрації

Члени атестаційної комісії

Тарнавська Н.І.

Головний спеціаліст відділу освіти Роздільнянської районної державної адміністрації

 

Моргун Н.І.

Голова батьківської ради (за згодою)

 

Харламова О.О.

Методист методичного кабінету відділу освіти Роздільнянської районної державної адміністрації

 

Швідь Т.В.

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу освіти Роздільнянської районної державної адміністрації

 

Долгієр Т. О.

Інженер з охорони праці відділу освіти

Роздільнянської районної державної адміністрації

 

Замітайло В.М.

голова Роздільнянської районної організації профспілки працівників освіти і науки України

 

Красножон Н.В.

В.о. завідувача методичного кабінету відділу освіти Роздільнянської районної державної адміністрації

 

Хабарова Г.В.

Методист методичного кабінету відділу освіти Роздільнянської районної державної адміністрації

 

Беспалов С.І.

Методист методичного кабінету відділу освіти Роздільнянської районної державної адміністрації

 

Кунча Л.С.

Методист методичного кабінету відділу освіти Роздільнянської районної державної адміністрації

 

Гончаренко А.С.

Методист методичного кабінету відділу освіти Роздільнянської районної державної адміністрації

 

Фоменко І.О.

Методист методичного кабінету відділу освіти Роздільнянської районної державної адміністрації

 

Погорєлова Г.П.

Директор ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 смт. Лиманське

 

Бойченко Л.О.

Член районної ради керівників навчальних закладів

 

 

 

Додаток 2

до наказу відділу освіти

Роздільнянської районної

державної адміністрації

від 21.09.2015 № 205

 

 

 

Робоча програма

проведення атестаційної експертизи

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 м. Роздільна

Роздільнянського району Одеської області

 

№ з/п

Напрями діяльності навчального закладу

Відповідальний

Дата

1

1.1.Відповідність документації закладу вимогам законодавства, у тому числі фінансової, вимогам законодавства

Тарнавська Н.І.

Харламова О.О.

Швідь Т.В.

Красножон Н.В.

18.11.2015

 

2

Створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі дітей – інвалідів

Харламова О.О.

18.11.2015

 

Забезпечення якості загальної середньої освіти

Тарнавська Н.І.

23.11.2015

3

Дієвість внутрішнього моніторингу навчальних досягнень вихованців

Красножон Н.В.

Кунча Л.С.

Гончаренко А.С.

19.11.2015

4

Організація роботи щодо професійного розвитку педагогічних працівників

Красножон Н.В.

Тарнавська Н.І.

19.11.2015

5

Наявність бібліотеки та

використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі

Фоменко І.О.

 

Беспалов С.І.

 

23.11.2015

6

Загальний стан території, будівель та приміщень навчального закладу

Долгієр Т.О.

Бойченко Л.О.

24.11.2015

7

Створення безпечних умов для учасників навчально-виховного процесу

Долгієр Т.О.

Замітайло В.М.

24.11.2015

8

Створення умов для задоволення потреб учнів у різних формах позаурочної навчально-виховної роботи

Хабарова Г.В.

24.11.2015

9

Організація харчування дітей

Харламова О.О.

18.11.2015

9

Забезпечення соціально-психологічного супроводу вихованців

Погорєлова Г.П.

23.11.2015

11

11.1. Забезпечення якості управлінської діяльності (наявність (дієвість) внутрішнього контролю за організацією навчально-виховного процесу

11.2. Стан усунення порушень вимог законодавства і недоліків у роботі, виявлених під час попередніх заходів контролю.

11.3. Відкритість і публічність у діяльності навчального закладу

Сухой М.Д.

 

 

 

 

 

Тарнавська Н.І.

18.11.2015

 

 

 

 

 

23.11.2015

12

Роль навчального закладу у житті територіальної громади та його суспільна оцінка батьківською громадськістю, громадськими об’єднаннями.

Тарнавська Н.І.

 

Моргун Н.І.

23.11.2015