РОЗДІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

НАКАЗ

30” грудня 2015 р                      м. Роздільна                                        № 291

 

 

Про проведення атестаційної експертизи

Роздільнянської дитячо-юнацької спортивної школи

 

Відповідно до частини 5 статті 10 Закону України «Про позашкільну освіту», Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 30 січня 2015 року № 67, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 173/26618, наказу відділу освіти від 19.03.2015 р. №79 «Про затвердження перспективного плану проведення державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів Роздільнянського району на 2015-2025 роки», з метою визначення відповідності навчального закладу державним стандартам певного освітнього рівня, дотримання ним вимог цих державних стандартів та забезпечення надання якісної освіти та планового проведення державної атестації

 

наказую:

 

1. Провести атестаційну експертизу Роздільнянської дитячо-юнацької спортивної школи.

З 25.02.2016 року по 16.02.2016 року

 

2. Утворити для проведення атестаційної експертизи атестаційну комісію (далі - Комісія) (додаток 1).

 

3. Затвердити робочу програму проведення атестаційної експертизі (додаток 2 )

 

4. Комісії:

4.1. Здійснити атестаційну експертизу діяльності дошкільного навчального закладу «Сонечко» відповідно до затвердженої робочої програми.

З 25.02.2016 року по 02.02.2016 року

4.2. Організувати протягом 10-ти робочих днів після закінчення роботи атестаційної комісії узагальнення матеріалів і складання висновку атестаційної експертизи навчального закладу

До 16.02.2016 р.

4.3. Забезпечити подання керівникові навчального закладу аргументованого висновку щодо результатів атестаційної експертизи та вмотивовані конкретні рекомендації для навчального закладу щодо підвищення якості надання освітніх послуг населенню.

16.02.2016р.

5. Директору Роздільнянської дитячо-юнацької спортивної школи Замітайло В.М.:

 

5.1. Довести робочу програму атестаційної експертизи до трудового колективу, батьківської громадськості навчального закладу.

До 25.02.2016 р.

5.2.Провести відкриту публічну презентацію діяльності позашкільного навчального закладу

До 25.02.2016 р.

 

6. Методисту РМК відділу освіти Беспалову С.І. розмістити цей наказ на сайті відділу освіти Роздільнянської райдержадміністрації.

 

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою

 

 

 

 

 

Начальник відділу освіти М.Д.Сухой

 

 

 

З наказом ознайомлені:

                                                                           Н.І. Тарнавська

М.В. Харламова

Н.В. Красножон

С.І. Беспалов

Т.О. Долгієр

О.А. Беспалова

Л.О. Бойченко

В.С. Клим

І.Г. Довганенко

 

 

 

З наказом ознайомлений:

Директор Роздільнянської

дитячо-юнацької спортивної школи В.М. Замітайло

«______» ________________ 2016 р.

 

 

 

Додаток 1

до наказу відділу освіти

Роздільнянської районної

державної адміністрації

від 30 грудня 2015 року №291

Склад комісії

для проведення атестаційної експертизи

позашкільного навчального закладу

Роздільнянська дитячо-юнацька спортивна школа

 

Голова атестаційної комісії

Сухой М.Д.

Начальник відділу освіти Роздільнянської районної державної адміністрації

Члени атестаційної комісії

Тарнавська Н.І.

Головний спеціаліст відділу освіти Роздільнянської районної державної адміністрації

 

Харламова О.О.

Головний спеціаліст відділу освіти Роздільнянської районної державної адміністрації

 

Красножон Н.В.

Тимчасово виконуючий обов’язки завідуючого районним методичним кабінетом відділу освіти

 

Беспалов С.І.

Методист районного методичного кабінету відділу освіти

 

Долгієр Т.О.

Інженер з охорони праці відділу освіти Роздільнянської районної державної адміністрації

 

Беспалова О.А.

Методист районного методичного кабінету відділу освіти

 

Бойченко Л.О.

Директор ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Яковлівка, член громадської організації «Громада Роздільнянщини»

 

Клим В.С.

Керівник районної методичної комісії вчителів фізичної культури

 

Довганенко І.Г.

Голова батьківського комітету Роздільнянської дитячо-юнацької спортивної школи

 

 

Додаток 2

до наказу відділу освіти

Роздільнянської районної

державної адміністрації

від 30 грудня 2015 року №291

Робоча програма

проведення атестаційної експертизи

позашкільного навчального закладу

Роздільнянська дитячо-юнацька спортивна школа

 

з/п

Напрями діяльності навчального закладу

Відповідальний

Дата

1

Відповідність будівель та приміщень навчального закладу завданням реалізації позашкільної освіти

Долгієр Т.О.

Члени комісії працюють у закладі з 25 лютого по 02 березня 2016 р.

2

Наявність та стан спортзалів, спортмайданчиків, пристосованих приміщень

Беспалов С.І.

з 25.02 по 02.03.2016

3

Забезпеченість спортмайданчиків та ін. необхідним обладнанням, інструментами, матеріалами відповідно до навчальних програм та профілю спортивних секцій

Беспалов С.І.

з 25.02 по 02.03.2016

4

Дотримання правил техніки безпеки, охорони праці, санітарно-гігієнічних норм та правил температурного режиму

Долгієр Т.О.

з 25.02 по 02.03.2016

5

Фінансове забезпечення діяльності закладу, залучення додаткових джерел, раціональність використання матеріально-технічних і фінансових ресурсів

Головний бухгалтер

з 25.02 по 02.03.2016

6

Формування дитячого контингенту, мережі спортивних секцій та комплектування груп

Клим В.С.

з 25.02 по 02.03.2016

7

Підготовка навчальної документації (річний план закладу, журнали обліку гурткової роботи, навчальні плани та програми, розклад занять, накази щодо організації навчально-виховного процесу). Відповідність навчального плану та вибраних програм (типових та інших програм, експериментальних) меті і завданням роботи закладу. Фактичний стан їх виконання

Красножон Н.В.

з 25.02 по 02.03.2016

8

Наявність тематичних, комплексних, регіональних освітніх програм

Красножон Н.В.

з 25.02 по 02.03.2016

9

Відповідність структури закладу, наявної мережі секцій вимогам статуту та перспективам розвитку закладу

Клим В.С.

з 25.02 по 02.03.2016

10

Динаміка розвитку мережі секцій, груп відповідно до типу закладу (за останні три роки) з урахуванням стану фінансування та статутних завдань

Клим В.С.

з 25.02 по 02.03.2016

11

Дотримання законодавства щодо мови навчання і виховання у закладі

Беспалова О.А.

з 25.02 по 02.03.2016

12

Проведення організаційно-масової роботи в закладі та координація цієї роботи в регіоні. Соціальне партнерство закладу та міжнародне співробітництво

Клим В.С.

з 25.02 по 02.03.2016

13

Результативність участі учнів закладу у міжнародних, всеукраїнських, обласних, районних (міських) змаганнях, турнірах, тощо

Клим В.С.

з 25.02 по 02.03.2016

14

Результати організаційно-просвітницької роботи закладу (наявність виставкових матеріалів, концертних програм, фото-відеопрудуктів, публікації в пресі, на радіо та телебаченні, методичних розробок, тощо)

Харламова О.О.

з 25.02 по 02.03.2016

15

Інформаційно-методичне забезпечення діяльності закладу (наявність методичних рекомендацій, положень тощо). Проведення методичних об'єднань, семінарів, конференцій тощо

Красножон Н.В.

з 25.02 по 02.03.2016

16

Укомплектованість закладу педагогічними кадрами

Тарнавська Н.І.

з 25.02 по 02.03.2016

17

Освітній рівень керівника закладу (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр)

Тарнавська Н.І.

з 25.02 по 02.03.2016

18

Освітній рівень (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр) керівників секцій (вища педагогічна або фахова освіта)

Тарнавська Н.І.

з 25.02 по 02.03.2016

19

Наявність у закладі педагогічних працівників, які мають відзнаки і нагороди: звання, грамоти та інші нагороди центральних та місцевих органів виконавчої влади

Тарнавська Н.І.

з 25.02 по 02.03.2016

20

Підготовка та підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу (за останні 5 років)

Красножон Н.В.

з 25.02 по 02.03.2016

21

Проходження атестації педагогічними працівниками

Тарнавська Н.І.

з 25.02 по 02.03.2016

22

Робота тренерської ради закладу. Вивчення, узагальнення та поширення досвіду роботи педагогічних працівників, залучення їх до інноваційної та науково-дослідницької діяльності (проведення експериментальної роботи, наукових досліджень, написання дисертацій, навчання в аспірантурі та докторантурі, самоосвіта тощо)

Беспалов С.І.

з 25.02 по 02.03.2016

23

Робота з молодими педагогами

Тарнавська Н.І.

з 25.02 по 02.03.2016

24

Наявність та дієвість веб-сайту

Беспалов С.І.

з 25.02 по 02.03.2016

25

Визначення мети, завдань і перспектив розвитку закладу

Беспалова О.А.

з 25.02 по 02.03.2016

26

Скоординованість та дієвість планування основних напрямів роботи навчального закладу

Беспалова О.А.

Красножон Н.В.

з 25.02 по 02.03.2016

27

Сформованість та дієвість роботи органів управління закладом (тренерська рада, батьківський комітет, профспілковий комітет, загальні збори (рада) колективу тощо)

Беспалова О.А.

Красножон Н.В.

з 25.02 по 02.03.2016

28

Створення сприятливого соціально-психологічного клімату

Харламова О.О.

з 25.02 по 02.03.2016

29

Якість та результативність внутрішнього контролю та педагогічного аналізу усіх основних напрямів роботи закладу

Харламова О.О.

з 25.02 по 02.03.2016

30

Показники освітньої діяльності, характерні для даного закладу

Харламова О.О.

з 25.02 по 02.03.2016

31

Забезпечення якості управлінської діяльності (наявність (дієвість) внутрішнього контролю за організацією навчально-виховного процесу

Стан усунення порушень вимог законодавства і недоліків у роботі, виявлених під час попередніх заходів контролю.

Відкритість і публічність у діяльності навчального закладу

Беспалова О.А.

з 25.02 по 02.03.2016

32

Роль навчального закладу у житті територіальної громади та його суспільна оцінка батьківською громадськістю, громадськими об’єднаннями.

Бойченко Л.О.

Клим В.С.

Довганенко І.Г.

з 25.02 по 02.03.2016