РОЗДІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

НАКАЗ

02 ”лютого 2016р. м. Роздільна № 16

 

 

Про проведення атестаційної експертизи

дошкільного навчального закладу “Ромашка”

с. Степанівка, Роздільнянського району,

Одеської області

 

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 січня 2015 року за № 67, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 173/26618, з метою визначення відповідності навчального закладу державним стандартам певного освітнього рівня, дотримання ним вимог цих державних стандартів та забезпечення надання якісної освіти та планового проведення державної атестації

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Провести в термін з 18 квітня по 11 травня 2016 року атестаційну експертизу дошкільного навчального закладу “Ромашка” с. Степанівка, Роздільнянського району, Одеської області.

 

 1. Утворити для проведення атестаційної експертизи експертну комісію (далі - Комісія) (додаток 1).

 

3. Затвердити робочу програму проведення атестаційної експертизи (додаток 2 )

 

 1. Комісії:

  1. При проведенні атестаційної екпертизи навчального закладу керуватись Порядком державної атестації дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 січня 2015 року за № 67 та робочою програмою (додаток 2);

  2. Здійснити атестаційну експертизу діяльності дошкільного навчального закладу «Ромашка» с. Степанівка з 18 квітня по 22 квітня 2016 року відповідно до затвердженої робочої програми;

  3. Після завершення атестаційної експертизи (до 11 травня ) надати навчальному закладу аргументований висновок щодо результатів атестаційної експертизи та вмотивовані конкретні рекомендації для навчального закладу щодо підвищення якості надання освітніх послуг населенню.

 

 1. Завідуючій дошкільним навчальним закладом «Ромашка» с. Степанівка Калугіній Т.В.:

 

  1. До 04 квітня 2016 року довести робочу програму атестаційної експертизи закладу до трудового колективу, батьківської громадськості навчального закладу.

 

5.2. До 04 квітня 2016 року провести відкриту публічну презентацію діяльності дошкільного навчального закладу

.

5.3. Не пізніше ніж через 5 робочих днів з дати отримання висновку та рекомендацій атестаційної комісії (до 18 травня) надати до відділу освіти обгрунтовані заперечення щодо висновку та рекомендацій ( при наявності).

 

 1. До 25 травня 2016 року на підставі висновку, рекомендацій та заперечень ( за наявності), за результатами державної атетсації визначити відповідність освітніх послуг, що надаються даним навчальним закладом та прийняти рішення про визнання дошкільного навчального закладу “Ромашка” с. Степанівка, Роздільнянського району, Одеської області атестованим чи не атестованим, що оформити відповідним наказом та невідкладно довести до відома керівника трудового колективу та батьківської громадськості дошкільного навчального закладу.

 

 1. Результати державної атестації дошкільного навчального закладу “Ромашка” с. Степанівка, Роздільнянського району, Одеської області оприлюднити на сайті відділу освіти Роздільнянської районної державної адміністрації.

 

 1. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою

 

 

 

Начальник відділу освіти М.Д.Сухой

 

 

З наказом ознайомлені:

Н.І. Тарнавська

І.В. Ганзій

 

Т.О. Долгієр

 

В.М Замітайло

 

Н.К. Багацька

 

С.П. Щербакова

 

О.С. Караманова

 

 

З наказом ознайомлена:

Завідуюча ДНЗ «Ромашка»

с. Степанівка, Роздільнянського

району, Одеської області Т.В. Калугіна

 «______» ________________ 2016 р.

 

 Ганзій Інна Володимирівна, 3-28-67

Додаток 1

до наказу відділу освіти

Роздільнянської районної

державної адміністрації

від 02 лютого 2016 року №16

Склад комісії

для проведення атестаційної експертизи

дошкільного навчального закладу “Ромашка”

с. Степанівка, Роздільнянського району,

Одеської області

 

Голова атестаційної комісії

Сухой М.Д.

Начальник відділу освіти Роздільнянської

районної державної адміністрації

Члени атестаційної комісії

Тарнавська Н.І.

Головний спеціаліст відділу освіти

Роздільнянської районної державної

адміністрації

 

Ганзій І.В.

Методист районного методичного кабінету

відділу освіти Роздільнянської районної державної адміністрації

 

Долгієр Т.О.

Інженер з охорони праці відділу освіти Роздільнянської районної державної адміністрації

 

Замітайло В.М.

Директор ДЮСШ м. Роздільна, голова

профспілки працівників освіти

 

Багацька Н.К.

Керівник районної методичної комісії медичних сестер ДНЗ

 

Щербакова С.П.

Степанівський сільський голова

 

Караманова О.С.

Голова батьківського комітету дошкільного навчального закладу Ромашка”

с. Степанівка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до наказу відділу освіти

Роздільнянської районної

державної адміністрації

від 02 лютого 2016 року №16

 

Робоча програма

проведення атестаційної експертизи дошкільного навчального закладу Ромашка”

с. Степанівка, Роздільнянського району, Одеської області

 №

Напрями діяльності навчального закладу

Відповідальний

Дата

1

Відповідність документації закладу вимогам законодавства

Тарнавська Н.І.

Ганзій І.В.

18.04.2016

2

Дієвість внутрішнього моніторингу навчальних досягнень вихованців

Ганзій І.В.

19.04.2016

3

Організація роботи щодо професійного розвитку педагогічних працівників

Ганзій І.В.

18.04.2016

4

Використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі

Ганзій І.В.

19.04.2016

5

Загальний стан території, будівель та приміщень навчального закладу

Долгієр Т.О.

Щербакова С.П.

18.04.2016

6

Створення безпечних умов для учасників навчально-виховного процесу

Долгієр Т.О.

Замітайло В.М.

18.04.2016

7

Організація розвивального навчально-виховного середовища

Ганзій І.В.

Караманова О.С.

22.04.2016

8

Організація харчування дітей

Ганзій І.В.

Багацька Н.К.

21.04.2016

9

Стан фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми

Ганзій І.В.

Багацька Н.К.

21.04.2016

10

9.1. Забезпечення якості управлінської діяльності (наявність (дієвість) внутрішнього контролю за організацією навчально-виховного процесу

9.2. Стан усунення порушень вимог законодавства і недоліків у роботі, виявлених під час попередніх заходів контролю.

9.3. Відкритість і публічність у діяльності навчального закладу

Сухой М.Д.

 

 

Ганзій І.В.

 

 

Ганзій І.В.

Караманова О.С.

Щербакова С.П.

18.04.2016

 

 

22.04.2016

 

 

22.04.2016

11

Роль навчального закладу у житті територіальної громади та його суспільна оцінка батьківською громадськістю, громадськими об’єднаннями.

Ганзій І.В.

Караманова О.С.

Щербакова С.П.

 

22.04.2016