РОЗДІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

 

НАКАЗ

 

30” грудня 2015 р.               м. Роздільна                           № 288

 

Про проведення атестаційної експертизи

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Яковлівка

Роздільнянського району Одеської області

 

 

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.01.2015 №67, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за №173/26618, на виконання наказу відділу освіти Роздільнянської райдержадміністрації від“19” березня 2015 року від №79 “Про затвердження перспективного плану проведення державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів Роздільнянського району на 2015 - 2025 р.р., з метою визначення відповідності навчального закладу державним стандартам певного освітнього рівня, дотримання ним вимог цих державних стандартів та забезпечення надання якісної освіти та планового проведення державної атестації, керуючись ст.6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»

 

 

н а к а з у ю:

 

1. Провести атестаційну експертизу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Яковлівка Роздільнянського району Одеської області (далі ЗОШ І-ІІІ ст. с. Яковлівка)

 

З 25.02.2016 по 18.03..2016

2. Утворити для проведення атестаційної експертизи атестаційну комісію (далі - Комісія) (додаток 1).

3. Затвердити робочу програму проведення атестаційної експертизи (додаток 2).

4.Комісії :

4.1. Здійснити атестаційну експертизу діяльності ЗОШ І-ІІІ ст. с. Яковлівка відповідно до затвердженої програми.

 

З 29.02.2016 по 04.03 2016

4. 2. Організувати протягом 10-ти робочих днів після закінчення роботи атестаційної комісії узагальнення матеріалів і складання висновку атестаційної експертизи навчального закладу;

 

До 18.03.2016

4.3. Забезпечити подання керівникові навчального закладу аргументованого висновку щодо результатів атестаційної експертизи та вмотивовані конкретні рекомендації для навчального закладу щодо підвищення якості надання освітніх послуг населенню.

 

18.03.2016

5. Керівнику ЗОШ І-ІІІ ст. с. Яковлівка Бойченко Л.О.:

5.1. Довести робочу програму атестаційної експертизи до трудового колективу, батьківської громадськості навчального закладу.

До 25.02.2016

 

5.2. Провести відкриту публічну презентацію діяльності навчального закладу.

29.02.2016

 

6. Методисту РМК відділу освіти Беспалову С.І. розмістити цей наказ на сайті відділу освіти.

 

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

Начальник відділу освіти М.Д.Сухой

 

 

 

З наказом ознайомлені:

 

Тарнавська Н.І. Красножон Н.В.

 

Харламова О.О. Беспалов С.І.

Фоменко І.О. Гончаренко А.С.

Долгієр Т.О. Замітайло В.М.

Хабарова Г.В. Пашура Л.В.

Швідь Т.В. Барладян В.О.

 

Погорєлова Г.П. Кунча Л.С.

 

 

З наказом ознайомлений:

Директор ЗОШ І-ІІІ ст. с. Яковлівка Л.О. Бойченко

 

«______» ________________ 2016 р.

 

 

 

Харламова Олена Олександрівна

 

 

 

 

Додаток 1

до наказу відділу освіти

Роздільнянської районної

державної адміністрації

від 30.12.2015 № 288

 

Склад комісії

для проведення атестаційної експертизи

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Яковлівка

Роздільнянського району Одеської області

 

Голова атестаційної комісії

Сухой М.Д.

Начальник відділу освіти Роздільнянської районної державної адміністрації

Члени атестаційної комісії

Тарнавська Н.І.

Головний спеціаліст відділу освіти Роздільнянської районної державної адміністрації

 

Харламова О.О.

Головний спеціаліст відділу освіти Роздільнянської районної державної адміністрації

 

Фоменко І.М.

Головний спеціаліст відділу освіти Роздільнянської районної державної адміністрації

 

Швідь Т.В.

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу освіти Роздільнянської районної державної адміністрації

 

Долгієр Т.О.

Інженер з охорони праці відділу освіти Роздільнянської районної державної адміністрації

 

Замітайло В.М.

Голова Роздільнянської районної організації профспілки працівників освіти і науки України

 

Красножон Н.В.

В.о. завідувача методичного кабінету відділу освіти Роздільнянської районної державної адміністрації

 

Хабарова Г.В.

Методист методичного кабінету відділу освіти Роздільнянської районної державної адміністрації

 

Беспалов С.І.

Методист методичного кабінету відділу освіти Роздільнянської районної державної адміністрації

 

Кунча Л.С.

Методист методичного кабінету відділу освіти Роздільнянської районної державної адміністрації

 

Гончаренко А.С.

Методист методичного кабінету відділу освіти Роздільнянської районної державної адміністрації

 

Барладян В.О.

Методист методичного кабінету відділу освіти Роздільнянської районної державної адміністрації

 

Погорєлова Г.П.

Директор ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 смт. Лиманське, практичний психолог

 

Пашура Л.В.

Член районної ради керівників навчальних закладів

 

 

 

 

 

Додаток 2

до наказу відділу освіти

Роздільнянської районної

державної адміністрації

від 30.12.2015 № 288

 

Робоча програма

проведення атестаційної експертизи

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Яковлівка

Роздільнянського району Одеської області

 

з/п

Напрями діяльності навчального закладу

Відповідальний

1

1.1.Відповідність документації закладу вимогам законодавства, у тому числі фінансової, вимогам законодавства

Тарнавська Н.І.

Харламова О.О.

Швідь Т.В.

Красножон Н.В.

Фоменко І.О.

2

Створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі дітей – інвалідів

Харламова О.О.

 

Забезпечення якості загальної середньої освіти

Харламова О.О.

Тарнавська Н.І.

Фоменко І.О.

3

Дієвість внутрішнього моніторингу навчальних досягнень вихованців

Красножон Н.В.

Кунча Л.С.

Гончаренко А.С.

4

Організація роботи щодо професійного розвитку педагогічних працівників

Красножон Н.В.

Тарнавська Н.І.

5

Наявність бібліотеки та

використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі

Барладян В. О.

 

Беспалов С.І.

6

Загальний стан території, будівель та приміщень навчального закладу

Долгієр Т.О.

Пашура Л.В.

7

Створення безпечних умов для учасників навчально-виховного процесу

Долгієр Т.О.

Замітайло В.М.

8

Створення умов для задоволення потреб учнів у різних формах позаурочної навчально-виховної роботи

Хабарова Г.В.

9

Організація харчування дітей

Харламова О.О.

10

Забезпечення соціально-психологічного супроводу вихованців

Погорєлова Г.П.

11

11.1. Забезпечення якості управлінської діяльності (наявність (дієвість) внутрішнього контролю за організацією навчально-виховного процесу

11.2. Стан усунення порушень вимог законодавства і недоліків у роботі, виявлених під час попередніх заходів контролю.

11.3. Відкритість і публічність у діяльності навчального закладу

Сухой М.Д.

 

 

 

 

Харламова О.О.

 

 

 

Харламова О.О.

 

12

Роль навчального закладу у житті територіальної громади та його суспільна оцінка батьківською громадськістю, громадськими об’єднаннями.

Харламова О.О.