1.Річка мого Придніпров’я – Оріль

Інформаційне поле :            географія, топоніміка,історія, гідрологія, екологія

Вид проекту:                          дослідницький

Проблема:                              забезпечення водними ресурсами Новомосковсь -                                                        

                                                      кого району

Мета:                                        дати комплексну характеристику р.Оріль

Результат:                               виготовлення фотоальманаху та опису р.Оріль

2. Свято української писемності

Інформаційне поле:            географія, література

Вид проекту:                          дослідницький

Проблема:                             мова як засіб спілкування людей з давніх-давен до сьогодення.

Мета:                                      ознайомитися з віхами розвитку української мови,

                                                 як засобу спілкування людей.

Результат:                             виступ на уроках, конференціях.

3.Великі українці.

Інформаційне поле:          географія, історія, література,спорт,фізика

Вид проекту:                       дослідницько-видавничий

Проблема:                           розширити свій світогляд, вивчаючи досягнення

                                                видатних людей України

Мета:                                     поновити знання про відомих людей, їх досягнення,

                                                творчий та життєвий шлях.

Результат:                            виготовлення папки «Великі українці», виступ на

                                               тематичній лінійці

4.Топоніміка: що в імені твоєму, ріднокраю?

Інформаційне поле:         географія, топоніміка,історія, краєзнавство

Вид проекту:                      дослідницько-видавничий

Проблема:                          Чому  географічні назви є результатом діяльності і

                                              народної творчості людини?

Мета:                                   ознайомитися з походженням назв різних географіч-

                                              них об’єктів

Результат:                           інформаційний дайджест

5.Народи та держави

Інформаційне поле:        географія,історія

Вид проекту:                     дослідницько-видавничий

Проблема:                         Чи зможе планета Земля у майбутньому розмістити

                                             постійно зростаючу кількість населення?

Мета:                                   розширити та набути знання про народи, що населя –

                                             ють нашу планету, їх особливості, історію формуван –

                                             ня,характерні особливості та держави, які вони

                                             утворюють.

Результат:                         виготовлення портфоліо на задану тему, виступи на

                                            конференції.

6.Населення землі. Раси.

Інформаційне поле:     географія, історія,краєзнавство

Вид проекту:                  дослідницько-видавничий

    Проблема:                      Сьогодні до змішаних рас належить близько 30%      

                                               населення Землі. Чим це пояснити?

  Мета:                                 розширити та набути знання про населення Землі: його

                                         чисельність, густоту розміщення,природній приріст. З’я –

                                         сувати, які раси виділяють вчені, та довести їх рівність.

Результат:                      виготовлення портфоліо на задану тему, виступи на

                                          конференції.

7.Найкмітливіший

Інформаційне поле:    Географія, картографія, історія

Вид проекту:                 творча робота

Проблема:                     розширити свій світогляд, перевірити знання з

                                          краєзнавства.

Мета:                               навчитися складати географічне лото

Результат:                       Географічне лото «Мій рідний край»

8.Мандрівка у звичаї народу.

Інформаційне поле:     Географія,народознавство, краєзнавство

Вид проекту:                  сценарний  (спостереження)?

Проблема:                      виховання дитини на традиціях  та звичаях народу

Мета:                                розкрити свої творчі здібності, акторську майстерність

Результат:                       екскурсія по музею народознавства.

 

9.Що значить ймення твоє?

Інформаційне поле:    географія, народознавство, історія, література

Вид проекту:                  дослідницько-видавничий

Проблема:                     чому несправедливо забуті традиційні українські                                                  

                                         імена?

Мета:                              з’ясувати історію ім’янаречення, походження імен та

                                         значення імені для людини.

Результат:                     виготовлення портфоліо, виступи на уроках.