Інформатизація навчальних закладів Роздільнянського району


    Педагогічні ресурси мережі Інтернет різнопланові та різноманітні. Для успішного використання новітніх розробок, сучасної та актуальної інформації у наш час недостатньо користуватись лише друкованими виданнями. Здебільшого пошук у мережі Інтернет є саме тим, що надасть цю інформацію.
Доступ вчителів до мережі Інтернет повинен стати першочерговим завданням у втіленні новітніх технологій у освіті. На жаль, у Роздільнянському районі тільки 10 закладів підключені до мережі Інтернет. І тільки у 2 міських школах створені локальні мережі, які дають змогу вчителям дійсно користуватись повним потенціалом доступу до інформації.


   Серед проблем, які перешкоджають доступу до підключення можна відмітити насамперед те, що більшість закладів освіти Роздільнянського району знаходяться у сільській місцевості. Інша не менш значуща проблема полягає у застарілості комп’ютерної техніки у закладах освіти.
Новітні інформаційні технології (ІТ) уже міцно увійшли у сучасне життя суспільства та у навчально-виховний процес освітніх закладів. Використання новітніх ІТ у загальноосвітніх навчальних закладах (ЗНЗ) дає змогу здійснювати навчально-виховний процес на більш високому рівні, а в управлінні навчальним закладом допомагає забезпечити дієвість, оперативність та ефективність роботи адміністрації освітнього закладу. Одним із пріоритетних напрямків освіти на сучасному етапі є впровадження новітніх інформаційних технологій, навчально-педагогічних комп’ютерних програм (КП), мультимедійних засобів навчання у навчальний процес та в управління освітою в цілому та в ЗНЗ зокрема.


   Сайт навчального закладу є сучасним і зручним засобом вирішення багатьох завдань, що виникають в процесі діяльності освітньої установи (у тому числі навчальних, виховних, господарських, кадрових, завдань взаємодії та інших). Основною метою діяльності сайту є спрощення вирішення таких завдань або повне їх рішення за рахунок реалізації високого потенціалу нових інформаційних технологій.


Для розуміння цілей, Завдання та смислового навантаження, який повинен нести сайт навчального закладу я пропоную декілька визначень:
•    Офіційний сайт школи (далі - Сайт) - це web-вузол (сукупність файлів) в мережі Інтернет, що наповнюється офіційною інформацією освітньої установи.
•    Адреса, за якою Сайт доступний з мережі Інтернет, залежить від доменного імені та може змінюватися. Окремі розділи Сайту можуть розташовуватися на інших доменах, і, відповідно, мати адреси, відмінні від основного. У кожному разі, доступ до всіх розділів Сайту забезпечується з головної сторінки, розташованої за основною адресою
•    Відвідувачем Сайту є будь-яка особа, яка здійснює до нього доступ через мережу Інтернет.

Весь зміст Сайту тематично може  поділяється на розділи. Я хочу визначити приблизну структуру інформації.
1.    Основна інформація (загальна інформація про школу, відносно постійна в часі)
•    Головна сторінка («титульний лист» Сайту  - перша сторінка, яку побачить відвідувач при зверненні до Сайту).
•    Інформація про співробітників школи (списки адміністративного, педагогічного та допоміжного персоналу, докладні анкети співробітників; список вакансій).
•    Контактні дані школи (адреси, телефони).
•    Інша офіційна інформація (реквізити, повне офіційне найменування, дані про засновників і вищестоящих організаціях, офіційна статистика, основні документи, включаючи Статут школи, ліцензію, акредитацію тощо).
•    Історія школи (коротка історична довідка про школу).
•    Інформація про прийом до школи (список класів, в які проводиться добір / набір, програма мінімальних знань, інші вимоги до вступників, перелік необхідних для зарахування дій).
•    Інформація про навчання, в тому числі про початкових, загальноосвітніх та спеціалізованих класах (опис навчання у школі, особливості навчання, програма необхідних знань для вступу до класи школи).
•    Інформація про позакласної життя (опис видів діяльності).
•    Інформація про учнів школи (за погодженням з учнями).
•    Інформація про випускників (списки випускників по роках і, можливо, коротка інформація та відгуки - у разі надходження таких від випускників).
•    Різного роду публікації (матеріали, які необхідно довести до відома відвідувачів або просто зробити доступними, у тому числі заяви, статті, методичні розробки, проектні роботи, публічні звіти).
•    Інформація про досягнення (школи в цілому, окремих співробітників і учнів).
•    Архівна інформація (архівні відомості, текстові і фотозвіти про минулі заходах).
2.    Поточна інформація (інформація про поточні події, актуальна і представляє інтерес протягом невеликого проміжку часу)
•    Новини (короткі повідомлення на головній сторінці).
•    Анонси найближчих олімпіад та заходів (з метою залучення уваги до заходу і стимулювання участі в ньому).
•    Навчальні матеріали (екзаменаційні білети, завдання, інші матеріали для учнів та їх батьків, публікуються вчителями).
•    Результати олімпіад та інших заходів (по мірі надходження, але в найкоротші терміни; публікація результатів з метою першочергового інформування; в тому числі публікація результатів іспитів відразу після перевірки робіт).
3.    Сервіси зворотного зв'язку і спілкування
•    Форма зворотного зв'язку для автоматичної відправки звернень відвідувачів співробітникам школи в спрощеному порядку (без використання поштових сервісів).
•    Гостьова книга (розділ для відгуків та побажань).
•    Форум (розділ для обговорень і оголошень, доступний для завантаження інформації всім відвідувачам Сайту).
4.    Інша інформація (обумовлена специфічними особливостями Сайту як інформаційного об'єкта в мережі Інтернет)
•    Корисні посилання (посилання на ресурси, рекомендовані відвідувачам Сайту - в основному, освітні та офіційні ресурси органів управління освітою).
•    Шкільні сторінки (посилання на сайти, включаючи сайти учнів і співробітників школи).

   У Роздільнянському районі відсутні сайти загальноосвітніх навчальних закладів. Основною тому причиною можна назвати брак кваліфікованих кадрів та нестачу коштів на створення та особливо підтримку діяльності сайту школи. Звичайно, можна створити сайт навчального закладу на безкоштовній платформі, наприклад ucoz.ru, але здебільшого ці платформи орієнтуються на розважальні заходи.
Для успішного розв’язання проблеми створення сайту навчального закладу можна запропонувати такі шляхи:
•    Створити єдиний шаблон-модель сайту навчального закладу у безкоштовній системі керування, наприклад Joomla, Wordpress.
•    Запропонувати керівникам навчальних закладів єдиний шаблон-модель та доопрацювати його під конкретний навчальний заклад.
•    Розміщувати сайт на безкоштовних хостінгах з безкоштовними доменними іменами.
 
    Для успішного вирішення питань управлінської діяльності та якнайшвидшого реагування у мінливій інформації керівнику необхідно користуватись електронними засобами інформації. Можна відмітити декілька джерел отримання інформації через мережу інтернет:
•    mon.gov.ua – міністерство освіти і науки України
•    osvita.odessa.gov.ua – департамент освіти і науки одеської обласної державної адміністрації
•    osvitaodessa.org - одеський обласний інститут удосконалення вчителів
•    marin.net.ua – роздільнянський районний методичний кабінет
•    osvita.com - єдине освітнє вікно
•    iitzo.gov.ua - інститут іноваційних технологій і змісту освіти
•    testportal.gov.ua - український центр оцінювання якості освіти
•    rozdilna-rda.odessa.gov.ua – роздільнянська районна державна адміністрація
•    rozdilna-rada.odessa.gov.ua – роздільнянська районна рада
Наведені вище ресурси це основні джерела інформації у житті району та освітнього життя області та України в цілому. Потрібно також відмітити, що не всю необхідну інформацію можна знайти користуючись цими ресурсами. У пошуках інформації керівники навчальних закладів також користуються різноманітними пошуковими системами та сайтами новин: google.com, ukr.net тощо.