Підготовка і проведення уроку в комп'ютерному кабінеті і оцінка його ефективності


 Викладання шкільних дисциплін у комп'ютерному кабінеті стає органічною частиною освітнього процесу. У нашій школі нагромаджено досвід роботи вчителів у комп'ютерному класі, створеному для проведення уроків з фізики, математики, біології, історії, іноземної мови та інших предметів. Запорукою успішного проведення уроку в комп'ютерному класі можна вважати наявність наступних умов:
- заняття в комп'ютерному кабінеті включаються до плану роботи;
- організується робота вчителя з адаптації сучасних мультимедійних енциклопедій і навчальних програм до шкільного курсу;
- проводиться безперервне навчання вчителів використанню комп'ютерної техніки на уроці;
- при проведенні уроку в комп'ютерному класі присутній інженер-педагог, який володіє необхідними технічними знаннями і загальними методичними принципами викладання.
Виконання вищеперелічених умов - основа систематичного використання новітніх мультимедіа-технологій у навчальному процесі.
Стандартні етапи роботи вчителя з проведення конкретного уроку (загальне ознайомлення з методичними матеріалами, планування занять, відбір матеріалу до конкретного уроку, складання плану уроку, урок та його аналіз) у додатку до уроку в комп'ютерному кабінеті набувають нового наповнення.
Загальне знайомство з матеріалом передбачає безперервний пошук і перегляд всіх електронних видань, що відносяться до конкретного предмета. У пошуках сучасних мультимедійних програм вчителі нашої школи відвідують виставки, конференції, читають сучасні журнали. Нові перспективи відкриває інформаційний пошук в Internet.
Аналіз та відбір накопиченої інформації дозволяє ще на початку навчального року правильно спланувати проведення уроків в комп'ютерному класі. Досвід вчителів і методистів показує: в умовах, що склалися в комп'ютерному класі має бути не більше 2-3 уроків на чверть по окремо взятому предмету. Попередньо запланований урок дозволяє вчителю вчасно почати підготовку до нього.
Основні труднощі в тому, що з різноманіття «навчальних» програм лише мала частина пов'язана зі шкільною програмою, з послідовністю викладу матеріалу, термінологією, предметним наповненням, продиктованих логікою курсу середньої школи і освітнім стандартом.
Виключаючи спеціалізоване програмне забезпечення, розроблене фаховими освітянами у співдружності зі шкільними вчителями, сучасні мультимедіа-енциклопедії, словники, ігри з елементами навчання вимагають спеціальної адаптації, творчої роботи вчителя та методиста.
Складання плану уроку, проведеного в комп'ютерному класі, має враховувати його специфіку. Також вчителю важливо розрахувати час, що витрачається учнями на роботу з різними етапами програми.
Сам урок може бути будь-якого типу: отримання нових знань, практичне застосування і закріплення матеріалу, контроль і корекція знань і вмінь, систематизація та узагальнення. Форми проведення розрізняються для молодших і старших школярів. Наприклад, якщо у п'ятих класах доречний постійний контроль з боку вчителя – «а тепер всі натиснули на кнопку із зображенням земної кулі ...», то в 11-му класі досить цільових інструкцій з 2-3 контрольними обговореннями в середині уроку. Таким чином, заняття в комп'ютерному класі сприяють розвитку навичок самостійної роботи учнів. Також слід враховувати, що інтерес дітей до сучасних інформаційних технологій призводить до зростання інтересу до шкільних предметів, у викладанні яких використовується комп'ютерна підтримка.
При аналізі уроку, проведеного в комп'ютерному класі, необхідно розглянути наступні матеріали: конспект уроку, аналіз уроку, висновки та рекомендації щодо уроку. Ці матеріали повинні складатися вчителем-предметником спільно з інженером-педагогом.
Конспект уроку повинен включати звичайні компоненти конспекту: дату, клас, місце уроку в розкладі, тему, місце уроку в системі уроків з даної теми і місце теми в курсі, тип, мету і завдання уроку, план (з тривалістю кожного етапу уроку, зазначенням діяльності вчителя та учнів). Необхідно додати розділ, що описує програмне забезпечення, що використовується на уроці, і форми його застосування, діяльність інженера-педагога, наявність попереднього домашнього завдання, яке має бути диференційованим, враховувати підготовку учнів, наявність комп'ютера вдома.
Аналіз уроку можна скласти з таких розділів: загальна структура уроку, діяльність вчителя та учнів на уроці і результати цієї діяльності, труднощі, пов'язані з проведенням уроку. У загальній структурі уроку додатково слід відзначити специфіку, пов'язану з використовуваними комп'ютерними засобами, перерозподіл часу між етапами уроку в порівнянні зі звичайним уроком, особливості зв'язку нового матеріалу з попереднім, спосіб оцінки засвоєння знань. При оцінці діяльності учнів необхідно врахувати, наскільки повно вдалося використати таку особливість уроку з комп'ютером як індивідуальний темп і самостійна робота учнів. Крім того, необхідно врахувати наявність учнів, що відносяться до уроку без інтересу, і виявити причини його відсутності (в тому числі і зв'язок з проведенням уроку в комп'ютерному класі), повноту реалізації мети і завдань уроку, якість знань, отриманих учнями на уроці.
Труднощі, пов'язані з проведенням уроку, можна розділити на дві групи: ті, що виникли при підготовці уроку і при проведенні уроку.
При підготовці уроку необхідно відстежити труднощі, пов'язані з підбором програмного забезпечення, його вивченням і відбором матеріалу, способами застосування на уроці.
Для успішного проведення уроку потрібна попередня робота, яка оцінює готовність учнів користуватися комп'ютером.
До висновків і рекомендацій по уроку можна віднести зауваження вчителя з методики проведення уроку і відбору матеріалів, зміни в плані уроку та їх причини, зауваження, пов'язані з використанням комп'ютерної техніки, рекомендації на майбутнє. Вкрай важливо оцінити, чи доречно було використання комп'ютера саме на цьому уроці, наскільки органічно інформаційні технології поєднувалися з цілями і завданнями уроку і допомагали в їх досягненні.
Систематичний аналіз уроків, проведених із застосуванням ІКТ, і підготовка методичних рекомендацій вчителем дозволяють йому полегшити свою роботу при підготовці наступних уроків в комп'ютерному класі. Крім того, це чудова форма самозвіту та самоаналізу.