Відгук на науково-дослідницьку роботу

 

На тему___________________________________________________________

__________________________________________________________________

Автор_____________________________________________________________

Повнота розкриття дослідження, аргументованість висновків, практичне застосування________________________________________________________________________________________________________________________

 

Актуальність, оригінальність та елемент творчості_____________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Стиль, грамотність__________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Якість оформлення__________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 

Зауваження_________________________________________________________________________________________________________________________

 

Оцінка роботи______________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Керівник__________________________________________________________

(П.І.П., підпис, дата)

Печать (закладу, де працює керівник науково-дослідницької роботи )

 

Орієнтована схема рецензії наукової роботи

 

Рецензія роботи

 

учня(учениці)_________________________________________________________________

тема роботи_________________________________________________________

__________________________________________________________________

рецензент__________________________________________________________

(посада, прізвище,ім’я, по-батькові)

обґрунтування актуальності обраної теми___________________________________

__________________________________________________________________

відповідність методології проблеми дослідження______________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

науково-теоретичний рівень роботи ______________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

якість і доцільність обраної методики стосовно основних етапів роботи(стисла оцінка розділів роботи)_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

практична спрямованість роботи та можливість використання результатів дослідження__________________________________________________________________________________________________________________________

досягнення мети і якість вирішення завдань роботи____________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Зауваження та рекомендації щодо удосконалення роботи_____________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

питання на захисті роботи_______________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

загальна оцінка________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

 

«______»_________________201___р.