МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н  А  К  А  З
                        м. Київ
07.10.2013                                                       № 1365


   Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 жовтня 2013 року за № 1809/24341

    Про внесення змін до Положення
про порядок розслідування
нещасних випадків, що сталися
під час навчально-виховного
процесу в навчальних закладах

   Відповідно до статті 26 Закону України «Про освіту», статті 30 Закону України «Про охорону праці»,  пункту 4 Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від          30 листопада 2011 року № 1232, з метою забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання, праці та профілактики травматизму в навчальних закладах


НАКАЗУЮ:


1. Внести зміни до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України              від 31 серпня 2001 року № 616, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України    28 грудня 2001 року за № 1093/6284 (зі змінами), виклавши його в новій редакції, що додається.
2. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку.
3. Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення і взаємодії із засобами масової інформації та громадськими об’єднаннями (Марченко А. В.) зробити відмітку у справах архіву.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра – керівника апарату Дніпрова О. С.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр                                                                                                    Д. В. Табачник